Algemene voorwaarden

Met het invullen van het inschrijfformulier vraagt de student aan bemiddelingsbureau Amstelona Stages voor hem/haar op zoek te gaan naar een geschikte stageplek in Nederland

De student is € 495,- (incl. BTW) bemiddelingskosten verschuldigd aan Amstelona Stages wanneer een stageopdracht is opgesteld voor een passende stageplaats die voldoet aan de door de student opgegeven criteria.

De bemiddelingskosten zijn gesplitst in twee delen. De student betaalt € 100,- bij aanmelding en betaalt het restant € 395,- (incl. BTW), na bevestiging van een passende stageplaats. Over het eerste gedeelte van de betaling vindt geen restitutie plaats.

De student is zich ervan bewust dat stages in Nederland over het algemeen onbetaald zijn. Een vergoeding wordt dus niet als vanzelfsprekendheid aangenomen.

De student stemt de aankomsttijden en data in Nederland af met Amstelona Stages. Dit in verband met het ophalen bij aankomst op het vliegveld en het vervoer naar de accommodatie. Als de student een vliegticket boekt zonder overleg met Amstelona Stages, loopt de student het risico dat hij/zij bij aankomst niet wordt opgehaald van het vliegveld

Als Amstelona Stages geen passende stageplek kan bieden, is de student geen bemiddelingskosten verschuldigd. Als de stageplek die Amstelona Stages aanbiedt niet geschikt blijkt te zijn, krijgt de student eenmalig een ander aanbod.

Als het stagebedrijf zich na ondertekening van het contract terugtrekt om redenen die niet te wijten zijn aan de student, biedt Amstelona Stages de student indien mogelijk een andere stageplek aan. Als dit niet mogelijk blijkt, worden de bemiddelingskosten, minus de € 100,-, aan de student terugbetaald.

Als de student zich terugtrekt na ondertekening van het contract, is er geen mogelijkheid tot teruggave van de bemiddelingskosten.

In geval van contractbreuk met het stagebedrijf wegens disfunctioneren van de student is er geen mogelijkheid tot teruggave van de bemiddelingskosten.

De student is niet gerechtigd om onze bedrijven / contacten / stageplaatsen / contactgegevens van huiseigenaren door te geven aan derden, danwel te plaatsen in vacaturedatabases van de opleiding, of te publiceren op het web. Er wordt een narekening gestuurd mocht dit toch gebeuren.

Ik verklaar dat Amstelona Stages niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor letsel, overlijden, schade of verlies van enige aard, welke geleden kan worden tijdens het door Amstelona Stages geregelde verblijf.